Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 138 din 14 februarie 2019pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Direcţia generală gestionare evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană cu nr. 300.094/5.02.2019,în temeiul art. 2 lit. e) şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 6 octombrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La anexa nr. 1 categoria A2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j) aviz la planul de gestionare a deşeurilor.
  2. La anexa nr. 1 categoria A2, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: Modul de tarifare a actelor din categoria A2 lit. a)-j) este menţionat în anexele nr. 3-8 la ordin.3. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexa nr. 2FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,prevăzute la categoria A1 lit. a)-g) din anexa nr. 1 la ordin
  Nr. crt.Litera
  Numărul de oreCostul/oră (lei/oră)Tariful rotunjit (lei)
  1.a)20160,003.200,00
  2.b)60160,009.600,00
  3.c)24160,003.840,00
  4.d)50160,008.000,00
  5.e)24160,003.840,00
  6.f)60160,009.600,00*)
  7.g^1)50160,008.000,00
  8.g^2)60160,009.600,00
  *) Pentru persoanele fizice care solicită recuperarea aurului din aluviuni, conform art. 30 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică diminuat cu 50%.
  4. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexa nr. 3FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. a) din anexa nr. 1 la ordin
  Nr. crt.Suprafaţa perimetruluiNumărul de ore
  Costul/oră (lei/oră)Tariful rotunjit (lei)
  1.1,0 km^2 4160,00640,00
  2.1,0-10 km^28160,001.280,00
  3.10-100 km^212160,001.920,00
  4.100-1.000 km^2
  16160,002.560,00
  5.peste 1.000 km^2 24160,003.840,00
  5. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexa nr. 4FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,prevăzute la categoria A2 lit. b) din anexa nr. 1 la ordin

  LiteraNumărul de oreCostul/oră (lei/oră)Tariful rotunjit (lei)
  b)35160,005.600,00
  6. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexa nr. 5FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,prevăzute la categoria A2 lit. c) din anexa nr. 1 la ordin
  Nr. crt.Gradul de complexitateNumărul de oreCostul/oră (lei/oră)Tariful rotunjit (lei)
  1.I-1 II-1 III-132160,005.120,00
  2.I-1 II-1 III-235160,00
  5.600,00
  3.I-1 II-1 III-342160,006.720,00
  4.I-1 II-2 III-135160,005.600,00
  5.I-1 II-2 III-239160,006.240,00
  6.I-1 II-2 III-345160,00
  7.200,00
  7.I-1 II-3 III-142160,006.720,00
  8.I-1 II-3 III-245160,007.200,00
  9.I-1 II-3 III-353160,008.480,00
  10.I-2 II-1 III-135160,00
  5.600,00
  11.I-2 II-1 III-239160,006.240,00
  12.I-2 II-1 III-345160,007.200,00
  13.I-2 II-2 III-139160,006.240,00
  14.I-2 II-2 III-242160,00
  6.720,00
  15.I-2 II-2 III-349160,007.840,00
  16.I-2 II-3 III-145160,007.200,00
  17.I-2 II-3 III-249160,007.840,00
  18.I-2 II-3 III-356160,00
  8.960,00
  19.I-3 II-1 III-142160,006.720,00
  20.I-3 II-1 III-245160,007.200,00
  21.I-3 II-1 III-353160,008.480,00
  22.I-3 II-2 III-145160,00
  7.200,00
  23.I-3 II-2 III-249160,007.840,00
  24.I-3 II-2 III-356160,008.960,00
  25.I-3 II-3 III-153160,008.480,00
  26.I-3 II-3 III-256160,00
  8.960,00
  27.I-3 II-3 III-363160,0010.080,00
  7. Anexa nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexa nr. 6FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,prevăzute la categoria A2 lit. d) din anexa nr. 1 la ordin
  LiteraNumărul de ore Costul/oră(lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
  d) 40160,006.400,00
  8. Anexa nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexa nr. 7FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,prevăzute la categoria A2 lit. e) din anexa nr. 1 la ordin

  Nr. crt.ÎncadrareNumărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
  1.I/1 53160,008.480,00
  2.I/2 42160,006.720,00
  3.I/3 32160,005.120,00
  4.II/121160,003.360,00
  5.II/2 11160,001.760,00
  9. Anexa nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexa nr. 8FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,prevăzute la categoria A2 lit. f)-i) din anexa nr. 1 la ordin
  Nr. crt.Gradul de complexitateNumărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
  1.I-1 II-1 32160,005.120,00
  2.I-1 II-2 35160,005.600,00
  3.I-1 II-3 39160,006.240,00
  4.I-2 II-1 42160,006.720,00
  5.I-2 II-2 45160,007.200,00
  6.I-2 II-3 49160,007.840,00
  7.I-3 II-153160,008.480,00
  8.I-3 II-256160,008.960,00
  9.I-3 II-363160,0010.080,00
  10. Anexa nr. 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexa nr. 9FUNDAMENTAREAtarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,prevăzute la categoria A3 din anexa nr. 1 la ordina) Tarife practicate substanţelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, gazelor care le însoţesc şi apelor minerale naturale şi terapeutice
  Nr. crt.Gradul de complexitateNumărul de ore Costul/oră (lei/oră)
  Tariful rotunjit*) (lei)
  Clasa I
  1.I-1II-1III-1114160,0018.240,00
  2.I-1II-1III-2127160,0020.320,00
  3.I-1II-1III-3152160,0024.320,00
  4.I-1II-2III-1127160,0020.320,00
  5.I-1II-2III-2139160,0022.240,00
  6.I-1
  II-2III-3165160,0026.400,00
  7.I-1II-3III-1152160,0024.320,00
  8.I-1II-3III-2165160,0026.400,00
  9.
  I-1II-3III-3190160,0030.400,00
  Clasa II
  10.I-2II-1III-1127160,0020.320,00
  11.I-2II-1III-2139160,00
  22.240,00
  12.I-2II-1III-3165160,0026.400,00
  13.I-2II-2III-1139160,0022.240,00
  14.I-2II-2III-2152
  160,0024.320,00
  15.I-2II-2III-3177160,0028.320,00
  16.I-2II-3III-1165160,0026.400,00
  17.I-2II-3III-2
  177160,0028.320,00
  18.I-2II-3III-3203160,0032.480,00
  Clasa III
  19.I-3II-1III-1152160,0024.320,00
  20.I-3
  II-1III-2165160,0026.400,00
  21.I-3II-1III-3190160,0030.400,00
  22.I-3II-2III-1165160,0026.400,00
  23.
  I-3II-2III-2177160,0028.320,00
  24.I-3II-2III-3203160,0032.480,00
  25.I-3II-3III-1190160,0030.400,00
  26.I-3II-3III-2203160,0032.480,00
  27.I-3II-3III-3228160,0036.480,00
  *) Tarifele menţionate în prezenta anexă la lit. a), încadrate după criteriul II. a) „Tipul lucrărilor şi volumul acestora“ al categoriei B.2 din anexa nr. 1 la ordin (aplicabile substanţelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, gazelor care le însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice), sunt valabile pentru o perioadă de concesionare de la 0 ani la 10 ani.Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 10 ani şi 15 ani, tariful se majorează cu 25%.Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 15 ani şi 20 de ani, tariful se majorează cu 50%.
  b) Tarife practicate apelor geotermale, gazelor care le însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice
  Nr. crt.Gradul de complexitateNumărul de ore Costul/oră (lei/oră) Tariful rotunjit (lei)
  Clasa I
  1.I-1II-1III-180160,0012.800,00
  2.I-1
  II-1III-289160,0014.240,00
  3.I-1II-1III-3106160,0016.960,00
  4.I-1II-2III-189160,0014.240,00
  5.
  I-1II-2III-297160,0015.520,00
  6.I-1II-2III-3116160,0018.560,00
  7.I-1II-3III-1106160,0016.960,00
  8.I-1II-3III-2116160,0018.560,00
  9.I-1II-3III-3133160,0021.280,00
  Clasa II
  10.I-2II-1III-189
  160,0014.240,00
  11.I-2II-1III-297160,0015.520,00
  12.I-2II-1III-3116160,0018.560,00
  13.I-2II-2III-1
  97160,0015.520,00
  14.I-2II-2III-2106160,0016.960,00
  15.I-2II-2III-3124160,0019.840,00
  16.I-2II-3
  III-1116160,0018.560,00
  17.I-2II-3III-2124160,0019.840,00
  18.I-2II-3III-3142160,0022.720,00
  Clasa III
  19.I-3II-1III-1106160,0016.960,00
  20.I-3II-1III-2116160,0018.560,00
  21.I-3II-1III-3133160,0021.280,00
  22.I-3II-2III-1116160,0018.560,00
  23.I-3II-2III-2124160,0019.840,00
  24.I-3II-2III-3142160,00
  22.720,00
  25.I-3II-3III-1133160,0021.280,00
  26.I-3II-3III-2142160,0022.720,00
  27.I-3II-3III-3160
  160,0025.600,00
  11. Anexa nr. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexa nr. 10LISTAcuprinzând tarifele pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale prevăzute la categoria A1 lit. h) din anexa nr. 1 la ordin
  Nr. crt.SpecificaţiaU.M. Tariful(lei)
  1.Coloane litologice foraj:a) nisipuri, pietrişuri, turbe şi nămolurib) ape subterane, minerale, termominerale:b.1) 0-300 mb.2) peste 300 mc) substanţe metalifere, nemetalifere şi cărbuni:c.1) 0-300 mc.2) 300-700c.3) peste 700 mmmmmmm0,160,350,780,31
  0,590,90
  2.Carotaje geofizice: a) treapta <50 m:scara 1:200scara 1:1.000b) treapta 51-100 m:scara 1:200scara 1:1.000c) treapta 101-200 m:scara 1:200scara 1:1.000d) treapta 201-400 m:scara 1:200scara 1:1.000e) treapta 401-700 m:scara 1:200scara 1:1.000f) treapta 701-1.000 m:
  scara 1:200scara 1:1.000g) treapta > 1.000 m:scara 1:200scara 1:1.000
  mmmmmmmmmmmmmm4,31
  3,563,562,822,862,122,511,722,391,612,311,532,351,53
  3.Cartări:a) lucrări miniere de suprafaţăb) lucrări miniere subterane mm8,1110,42
  4.Hărţi şi planuri specifice: geologice, izobate, izopachite, conţinuturi, rezerve, orizont, mină:a) scara > 1:500b) scara 1:500-1:1.000c) scara 1:1.000-1:7.840d) scara 1:7.840-1:5.000e) scara < 1:5.000Km^2Km^2Km^2Km^2Km^21.688,001.150,00350,00132,0031,00
  5.Secţiuni geologice:
  a) scara > 1:500b) scara 1:500-1:1.000c) scara 1:1.000-1:7.840d) scara 1:7.840-1:5.000e) scara < 1:5.000
  KmKmKmKmKm1.688,001.150,00350,00132,0031,00
  6.Buletine analize de laborator Parametru analizat12,85
  7.
  Documentaţii (studii, sinteze geologico-miniere):a) studii geologico-minierea.1) complexitate redusăa.2) complexitate mediea.3) complexitate mareb) sinteze geologico-miniereb.1) complexitate redusăb.2) complexitate medieb.3) complexitate mare lei/exemplarlei/exemplarlei/exemplarlei/exemplarlei/exemplarlei/exemplar5.164,007.746,0010.328,008.053,0012.080,00
  16.106,00
  8.Consultare documentaţii (studii, sinteze geologico-miniere) fără extragere de date:a) studii geologico-minierea.1) complexitate redusăa.2) complexitate mediea.3) complexitate mareb) sinteze geologico-miniereb.1) complexitate redusăb.2) complexitate medieb.3) complexitate marelei/orălei/orălei/orălei/orălei/orălei/oră 516,00775,00
  1.033,00805,001.208,001.611,00
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 14 februarie 2019.Nr. 138.----