Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 103 din 27 februarie 2019pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT", care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modelul ştampilei Biroului Electoral Central, al ştampilei biroului electoral judeţean, al ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, al ştampilei biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, al ştampilei de control a secţiei de votare pentru judeţe şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi al ştampilei de control pentru secţiile de votare din străinătate, care se folosesc la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prevăzute în anexele nr. 1-6.
  Articolul 2Se aprobă modelul ştampilei cu menţiunea „VOTAT“, care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prevăzut în anexa nr. 7.Articolul 3Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Modelele ştampilelor sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Zsombor Vajda
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 103.Anexa nr. 1MODELULştampilei Biroului Electoral Central
  NOTĂ:Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.
  Anexa nr. 2MODELULştampilei biroului electoral judeţean
  NOTE:Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.
  *) Se înscrie denumirea judeţului.
  Anexa nr. 3MODELULştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate
  NOTE:Dimensiunea ştampilei se stabileşte de ministrul afacerilor externe, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.
  Anexa nr. 4MODELULştampilei biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti
  NOTE:Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefectul municipiului Bucureşti, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.
  *) Se înscrie numărul sectorului.
  Anexa nr. 5MODELULştampilei de control a secţiei de votare pentru judeţe şi pentru sectoarele municipiului Bucureşti
  NOTE:Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.*) Se înscrie denumirea judeţului.**) Se înscrie numărul secţiei de votare.***) Se înscrie numărul sectorului.
  Anexa nr. 6MODELULştampilei de control pentru secţiile de votare din străinătate
  NOTE:Dimensiunea ştampilei se stabileşte de ministrul afacerilor externe, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
  Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.
  *) Se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin ordinul ministrului afacerilor externe.
  Anexa nr. 7MODELULştampilei cu menţiunea „VOTAT“
  NOTE:Dimensiunea ştampilei este de 18 mm.Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.
  -----