Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.199 din 21 februarie 2019pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  În temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul IArticolul 17 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 18 mai 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 17Planurile-cadru pentru învăţământul special aprobate prin prezentul ordin se aplică în sistemul de învăţământ din anul şcolar 2019-2020 în mod progresiv, începând cu învăţământul preşcolar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a V-a, după cum urmează:– învăţământul preşcolar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a V-a, începând cu anul şcolar 2019-2020;– clasa a II-a, clasa a VI-a în anul şcolar 2020-2021;– clasa a III-a, clasa a VII-a în anul şcolar 2021-2022;– clasa a IV-a, clasa a VIII-a în anul şcolar 2022-2023;– clasa a IX-a - dizabilităţi intelectuale severe, grave şi/sau asociate - în anul şcolar 2020-2021;– clasa a X-a - dizabilităţi intelectuale severe, grave şi/sau asociate - în anul şcolar 2021-2022.
  Articolul IIDirecţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 21 februarie 2019.Nr. 3.199.-----