Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 99 din 27 februarie 2019privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă modelul buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 99.ANEXĂMODELUL*)buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019*) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.Pagina exterioară
  NOTĂ:L.S. reprezintă locul unde se aplică ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.
  Pagina interioară
  *) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidat independent, pe prima pagină interioară se înscriu următoarele:– denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent“ urmată de prenumele şi numele acestuia;– numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;– numărul paginii din buletinul de vot în care a fost înscris.a) Se scrie denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale cu litere corp 12 verzal drepte.b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de cel puţin 3 litere. Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.
  c) Se trec prenumele şi numele candidaţilor, pe două coloane, iar în cazul alianţelor, apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide. În dreptul fiecărui candidat se trece numărul de ordine conform ordinii din lista de candidaţi depusă.
  Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot; aceştia vor fi înscrişi în buletinul de vot în ordinea înregistrării candidaturilor.Prenumele şi numele candidaţilor independenţi se vor tipări cu litere corp 12 verzal drepte.NOTE:– Formatul buletinului de vot este A4.– Imprimarea patrulaterelor se face începând cu a doua pagină interioară. Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea „VOTAT“.– Dimensiunile literelor şi cifrelor ce se înscriu în interiorul patrulaterelor se stabilesc de Biroul Electoral Central în funcţie de numărul candidaţilor.– Patrulaterele se numerotează de la stânga la dreapta cu cifre corp 10.– 
  Paginile buletinului de vot se vor numerota începând cu prima pagină interioară şi terminând cu ultima pagină interioară cu cifre corp 12.
  – Ultima pagină a buletinului de vot rămâne goală pentru aplicarea ştampilei de control.
  -----