Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 98 din 27 februarie 2019privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modelul listei electorale speciale, al copiei de pe lista electorală specială, al listelor electorale suplimentare folosite în ţară, respectiv în străinătate şi al extrasului de pe lista electorală suplimentară, ce vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prevăzute în anexele nr. 1-5.
  Articolul 2Alegătorii care au fost înscrişi în listele electorale speciale anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi reînscrişi, în mod automat, în listele electorale speciale al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, dacă nu au fost radiaţi din aceste liste în condiţiile art. 12 alin. (7) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.Articolul 3Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 98.Anexa nr. 1Modelul listei electorale speciale
  ROMÂNIA JUDEŢUL*) .................................*) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma „Municipiul Bucureşti“.Municipiul, oraşul, comuna**) ...................**) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“.Pag. ................LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂpentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
  Nr. crt.Numele şi prenumele alegătorului comunitarData naşteriiCetăţeniaAdresa la care alegătorul comunitar locuieşte în România (str., nr. imobil, bloc, ap. )
  ...    
  ...    
  ...    
  ...    
  ...    
  ...    
  ...    
  ...    
       
  NOTĂ:Lista electorală specială se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
  Anexa nr. 2
  Modelul copiei de pe lista electorală specială
  ROMÂNIAJUDEŢUL*) .................................*) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma „Municipiul Bucureşti“.Municipiul, oraşul, comuna**) ...................**) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“.Pag. ................Secţia de votare nr. ....................LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ (COPIE)pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
  Nr. crt.Semnătura alegătorului comunitarNumele şi prenumele alegătorului comunitarData naşteriiCetăţeniaAdresa la care alegătorul comunitar locuieşte în România (str., nr. imobil, bloc, ap.)
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  NOTE:Copia de pe lista electorală specială se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
  Anexa nr. 3Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secţiile de votare din ţară
  ROMÂNIAJUDEŢUL*) .................................*) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma „Municipiul Bucureşti“.Municipiul, oraşul, comuna**) ...................**) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“.
  Pag. ................ Secţia de votare nr. .....................LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele şi prenumele alegătorului Codul numeric personal***)Domiciliul/Reşedinţa alegătorului (conform menţiunilor din actul de identitate)Seria şi nr. actului de identitate
  ...     
  ...     
  ...     
  ...     
  ***) Se va completa numai pentru alegătorii resortisanţi. În cazul alegătorilor comunitari se înscrie data naşterii.Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare .........................Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ...............................................NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceştia având obligaţia de a-şi înscrie numele şi prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.–  Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
  Anexa nr. 4Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secţiile de votare din străinătate
  Denumirea statului ..................................
  Denumirea localităţii ................................Pag. ................ Secţia de votare nr. .....................LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele şi prenumele alegătorului Codul numeric personal*)Domiciliul/Reşedinţa alegătorului (conform menţiunilor din actul de identitate)Seria şi nr. actului de identitate
  ...     
  ...     
  ...   
    
  ...     
  ...     
  *) Se va completa numai pentru alegătorii resortisanţi. În cazul alegătorilor comunitari se înscrie data naşterii.Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare ..................Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ..........................................NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceştia având obligaţia de a-şi înscrie numele şi prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
  Anexa nr. 5Modelul extrasului de pe lista electorală suplimentarăEXTRASde pe lista electorală suplimentară utilizat pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale
  ROMÂNIAJUDEŢUL*) .............................. *) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma „Municipiul Bucureşti“.Municipiul, oraşul, comuna**) ...................**) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...“.Localitatea aparţinătoare sau statul ........Strada ........................Pag. ................
  Secţia de votare nr. .....................EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂpentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
  Nr. crt.Semnătura alegătorului Numele şi prenumele alegătorului Codul numeric personal***)Domiciliul/Reşedinţa alegătorului (conform menţiunilor din actul de identitate)Seria şi nr. actului de identitate
  ...     
  ...     
  ...     
  ...     
  ...     
  ...     
  ***) Se va completa numai pentru alegătorii resortisanţi. În cazul alegătorilor comunitari se înscrie data naşterii.Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare ....................Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială: ..................................NOTE:– Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
  – La finalul extrasului se aplică ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.
  -----