Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 3 din 25 februarie 2019privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 19 şi ale art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 25 februarie 2019, h o t ă r ă ş t e:Articolul 1Se convoacă Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali în data de 13 aprilie 2019, denumită în continuare conferinţa.
  Articolul 2La lucrările conferinţei pot participa membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care şi-au îndeplinit la termen toate obligaţiile faţă de aceasta, respectiv: depunerea declaraţiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanţă fiscală, achitarea cotizaţiilor fixe şi variabile, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă.Articolul 3Pentru o bună organizare a lucrărilor conferinţei, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea până la data de 5 aprilie 2019, pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin e-mail la adresa conf2019@ccfiscali.ro.Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

  Dan Manolescu
  Bucureşti, 25 februarie 2019.Nr. 3.----