Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 februarie 2019pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul 19 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania, domnul deputat Steriu Valeriu-Andrei, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuieşte, în funcţia de preşedinte, pe domnul deputat Tudose Mihai, neafiliat;
  – la punctul 26 - Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia, domnul deputat Bontea Vlad, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuieşte, în funcţia de preşedinte, pe domnul deputat Georgian Pop, neafiliat;– la punctul 29 - Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg, doamna deputat Răduţ Violeta, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuieşte, în funcţia de preşedinte, pe domnul deputat Mocioalcă Ion, neafiliat;– la punctul 40 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia, domnul deputat Georgescu Nicolae, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuieşte, în funcţia de preşedinte, pe domnul deputat Petric Octavian, neafiliat.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 27 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ŞERBAN-CONSTANTIN VALECA
  Bucureşti, 27 februarie 2019.
  Nr. 6.-----