Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 5 din 27 februarie 2019pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  În temeiul prevederilor art. 10 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 11 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: – domnul deputat Macovei Silviu Nicu, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat Pop Georgian, neafiliat;
  – domnul deputat Niţă Nicu, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Vlase Petru-Gabriel.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 27 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ŞERBAN-CONSTANTIN VALECA
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 5.-----