Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 3 din 27 februarie 2019privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 14 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul 2, domnul deputat Suciu Matei, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de vicepreşedinte al comisiei în locul domnului deputat Pau Radu-Adrian.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 27 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ŞERBAN-CONSTANTIN VALECA
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 3.-----