Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.174 din 14 februarie 2019privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Ana Aslan" din municipiul Focşani
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.735/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Culturale „Dacia“ din municipiul Focşani pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Ana Aslan“ din municipiul Focşani,*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.135/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 11 din 14.09.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-15 iunie 2018, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Ana Aslan“, cu sediul în municipiul Focşani, Strada Gloriei nr. 11, judeţul Vrancea, pentru nivelul de învăţământ „postliceal“ (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“ şi „asistent medical de farmacie“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, cod de identificare fiscală 36904226, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Ana Aslan“ din municipiul Focşani, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.Articolul 3Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Ana Aslan“ din municipiul Focşani are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.
  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Ana Aslan“ din municipiul Focşani.Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Ana Aslan“ din municipiul Focşani este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.Articolul 6Fundaţia Culturală „Dacia“ din municipiul Focşani, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Ana Aslan“ din municipiul Focşani, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 14 februarie 2019.Nr. 3.174.ANEXĂJudeţul Vrancea
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/datăDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivel de învăţământ/ Nivel de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învăţământNr. de clase şcolarizate/ număr de eleviCapacitate maximă de şcolarizare/ unitate de învăţământ*)
  1Şcoala Postliceală „Ana Aslan“8/07.05.2018Fundaţia Culturală „Dacia“Municipiul Focşani, Str. Gloriei nr. 11, tel.: 0237/235897, fundatia.dacia@yahoo.comPostliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)Sănătate şi asistenţă pedagogică Asistent medical generalistRomânăCu frecvenţă3/496 formaţiuni de studiu/ 2 schimburi (maximum 3 formaţiuni de studiu/ schimb)
  Asistent medical de farmacieRomânăCu frecvenţă3/34
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  -----