Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 393 din 20 februarie 2019pentru aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 074
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 142.039 din 14.01.2019 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,ţinând seama de Avizul tehnic consultativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa digurilor - CONSIDIG cuprins în Referatul nr. 93.803 din 14.12.2018,în temeiul prevederilor art. 5 din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 074, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia tehnică de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, membrii comisiei de avizare organizate la nivelul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi ai comisiilor teritoriale de avizare organizate de Administraţia Naţională „Apele Române“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Ioan Deneş
  Bucureşti, 20 februarie 2019.Nr. 393.
  ANEXĂ Deschideți INSTRUCTIUNIde organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stăriide siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 074