Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 88 din 15 februarie 2019privind trecerea unui imobil situat în judeţul Sibiu din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi în administrarea Curţii de Conturi, precum şi înscrierea în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 28 februarie 2019Data intrării în vigoare 28-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi administrarea Curţii de Conturi în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi.
  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunului imobil prevăzut la art. 1, aflat în administrarea Curţii de Conturi, având datele de identificare prevăzute în anexă.Articolul 3Curtea de Conturi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Preşedintele Curţii de Conturi,
  Mihai Busuioc
  Bucureşti, 15 februarie 2019.Nr. 88.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care trece din domeniul privat al statului şi administrarea Curţii de Conturi în domeniul public al acestuiaşi în administrarea Curţii de Conturi şi se înscrie în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentruaprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiBaza legalăAnul dobândiriiVecinătăţiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
  Valoarea de înregistrare în contabilitate (lei)
  Se va atribui.8.29.07Imobil Camera de Conturi SibiuStr. Nicolaus Olahus nr. 1B (fostă strada Octavian Goga nr. 1B), municipiul Sibiu, judeţul SibiuHotărârea Guvernului nr. 963/20032003N - centru militar S - str. Nicolaus Olahus, sens giratoriu E - hotel şi centru de afaceri V - autogaraStatul român Domeniul privat, administrare Curtea de Conturi CUI 4265922Statul român Domeniul public, administrare Curtea de Conturi CUI 4265922Regim de înălţime S+P+3E Sc - 410,2 mp S. desf. - 2.051 mp S. teren - 2.083 mp CF 124501Valoare clădire 3.389.365,00 Valoare teren 1.874.435,00
  -----