Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.128 din 5 februarie 2019privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  Luând în considerare Adresa nr. 3.034 din 13 decembrie 2018 a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 408/E/DGIU din 27 decembrie 2018,în temeiul:– art. 193 alin. (7), art. 197 lit. a),art. 216,art. 219 alin. (2) şi al art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2019, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2Instituţiile de învăţământ superior de stat răspund pentru corectitudinea datelor transmise.Articolul 3Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior răspunde pentru corectitudinea calculelor efectuate conform anexei şi notifică Ministerului Educaţiei Naţionale eventualele neconcordanţe sesizate.
  Articolul 4Ministerul Educaţiei Naţionale şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior notifică, verifică şi/sau controlează instituţiile de învăţământ superior de stat privind orice neconcordanţe sesizate în datele raportate.Articolul 5Ministerul Educaţiei Naţionale analizează şi aprobă deschiderile de credite lunare, pe întreg parcursul anului, conform repartiţiilor bugetare pentru a asigura funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior.Articolul 6Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală economică din Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 5 februarie 2019.Nr. 3.128.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentarăa instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2019