Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 253 din 25 februarie 2019privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 2.595/2019 al Centrului de resurse umane în sănătate publică,văzând Raportul nr. 21 din 21.02.2018 al Comisiei consultative de radiologie, imagistică medicală şi medicină nucleară a Ministerului Sănătăţii,văzând Avizul favorabil nr. 2.256 din 7.03.2018 al Departamentului profesional-ştiinţific al Colegiului Medicilor din România,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:– După punctul 57^2 se introduc două noi puncte, punctele 57^3 şi 57^4, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Atestat de pregătire complementară în:Responsabil naţionalCentru de pregătireCondiţii de participare Specialităţi
  57^3Radiologia intervenţională diagnostică - nivel 1 (tehnici de bază) Prof. dr. Iana Gheorghe Conf. dr. Popa Valeriu BogdanBucureştiMedicaleChirurgicale
  ParacliniceMedicină de familie
    X 
  57^4Radiologia intervenţională terapeutică - nivel 2 (avansat)Prof. dr. Iana Gheorghe Conf. dr. Popa Valeriu BogdanBucureştiMedicaleChirurgicaleParacliniceMedicină de familie
    X 
  Articolul IICentrul de resurse umane în sănătate publică, instituţiile de învăţământ medical uman superior din centrele universitare acreditate pentru pregătire şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 25 februarie 2019.Nr. 253.-----