Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 87 din 15 februarie 2019privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 867,art. 868 alin. (1) şi art. 863 lit. d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Ioan Deneş
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 15 februarie 2019.Nr. 87.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  şi se dau în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

  Nr. crt.Administratorul bunului Codul de clasificareTipul bunului (mobil/ imobil)Datele de identificareVecinătăţiAdresa/LocalitateaAnul dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică (administrare/concesiune)
  Denumirea bunuluiDescrierea tehnică
  Suprafaţa (ha)Numărul cadastralNumărul cărţii funciare
  1Ministerul
  Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. 1590120
  8.04.01imobilpădure4,19194282030conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Argeş, municipiul Curtea de Argeş200441.478Contract de vânzare-cumpărare nr. 883/25.06.2004/în administrare
  28.04.01
  imobilpădure6,0082304/150196conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Botoşani, localitatea Brăeşti200438.953Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.626/23.11.2004/în administrare
  38.04.01imobilpădure44,570251, 7023370251, 70234conform amenajamentelor silvice
  Ţara: România, judeţul Dâmboviţa, localitatea Nucet2017252.151Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.410/18.12.2017/în administrare
  48.04.01imobilpădure4,0027370184conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Dâmboviţa, localitatea Hulubeşti201814.200Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.517/26.10.2018/în administrare
  58.04.01imobilpădure10,001023/1/a, 1023/2/a,11023/3/a, 1023/4/a, 1023/1/b, 1023/2/b, 1023/3/b, 1023/4/b, 1024, 1033/2/b, 1028/2/b50215conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Sălaj, municipiul Zalău200451.435Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.633/06.09.2004/în administrare
  68.04.01imobilpădure15,00
  317/2/B50090conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Sălaj, localitatea Ruginoasa200445.532Contract de vânzare-cumpărare nr. 9.925/28.10.2004/în administrare
  78.04.01imobilpădure1,66774, 776, 778/250013conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Sălaj, localitatea Muncel20044.361Contract de vânzare-cumpărare nr. 11.048/09.12.2004/în administrare
  88.04.01imobilpădure1,041142/3, 1142/2/b100169, 100168conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Sălaj, localitatea Hodod20042.443Contract de vânzare-cumpărare nr. 11.086/10.12.2004/în administrare
  9
  8.04.01imobilpădure42,72400474400474conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Timiş, localitatea Ohaba Lungă2018801.580Contract de vânzare-cumpărare nr. 611/19.04.2018/în administrare
  108.04.01imobilpădure3,33331125/2/12/3400460
  conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Timiş, localitatea Ohaba Lungă201863.073Contract de vânzare-cumpărare nr. 610/19.04.2018/în administrare
  118.04.01imobilpădure1,0050005400694conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Timiş, localitatea Secaş201815.984
  Contract de vânzare-cumpărare nr. 681/23.02.2018/în administrare
  128.04.01imobilpădure57,5509400050, 400049, 400061, 400060400050, 400049, 400061, 400060conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Timiş, localitatea Ştiuca20181.068.992Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.079/27.03.2018/în administrare
  138.04.01imobilpădure260,00
  51507, 52520, 52523, 52521, 52524, 52522, 51726, 5172751507, 52520, 52523, 52521, 52524, 52522, 51726, 51727conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Vrancea, localitatea Răcoasa20182.769.646Contract de vânzare-cumpărare nr. 499/14.03.2018/în administrare
  148.04.01imobilpădure10,007009070090conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Vaslui, localitatea Bogdăniţa2018
  40.000Contract de vânzare-cumpărare nr. 277/09.03.2018/în administrare
  158.04.01imobilpădure30,007009170091conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Vaslui, localitatea Bogdăniţa2018120.000Contract de vânzare-cumpărare nr. 278/09.03.2018/în administrare
  168.04.01imobilpădure
  199,608381270789conform amenajamentelor silviceŢara: România, judeţul Vaslui, localitatea Perieni20181.575.361Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.051/11.09.2018/în administrare
  -----