Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 452 din 25 februarie 2019privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 138^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 86 alin. (1) şi art. 88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 804.290 din 20.02.2019,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După poziţia 33 se introduce o nouă poziţia, poziţia 33^1, cu următorul cuprins:
  33^1Taxa pe activele financiareArt. 86 alin. (1) şi art. 88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
  2. După poziţia 38 se introduce o nouă poziţia, poziţia 38^1, cu următorul cuprins:
  38^1Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcţiilorArt. 138^1 alin. (1) şi art. 146 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  Bucureşti, 25 februarie 2019.Nr. 452.-----