Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 451 din 25 februarie 2019privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 220^6 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 804.291 din 21.02.2019,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul IÎn anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 5 iunie 2018, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:12. Contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal se încasează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.47.06.00 «Sume din contribuţia asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire datorată de angajatorii din sectorul construcţiilor», deschis la unităţile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor, şi se distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, în contul 28.A.20.11.00 «Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale», codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor. Prevederile pct. 2, 5, 6 şi 11 se aplică în mod corespunzător.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  Bucureşti, 25 februarie 2019.Nr. 451.-----