Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.141 din 8 februarie 2019privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (4) şi ale art. 3 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale adoptă prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă constituirea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională, în următoarea componenţă:1. Irina Elisabeta Kovács, secretar de stat, Învăţământ în limbile minorităţilor naţionale - preşedinte;
  Membri:2. Cecilia Iuga: Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial;3. Muza Maftei: Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă; 4. Alexandru Szepesi: Direcţia minorităţi;5. Constantin-Şerban Iosifescu: Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP); 6. Speranţa Lavinia Ţibu: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; 7. Andra-Maria Ion: Consiliul Naţional al Elevilor; 8.
  Andrei-Mihai Tănase: Asociaţia Elevilor din Constanţa;
  9. Iulian Cristache: Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi;10. Eugen Ilea: Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi; 11. Victor Iliescu: reprezentant al mediului universitar; 12. Cornelia Popa Stavri: Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ; 13. Valeriu Partene: Federaţia Sindicatelor din Educaţie; 14. Luminiţa Costache: UNICEF;
  15. Mădălina Turza: Centrul European pentru Drepturile Omului; 16. Gelu Duminică: Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună“;17. Delia-Mădălina Grigore: Asociaţia Amare Romentza.
  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 3Secretarul de stat pentru Învăţământ în limbile minorităţilor naţionale din Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă vor duce la îndeplinire prezentul ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 8 februarie 2019.Nr. 3.141.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională