Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 511 din 14 februarie 2019privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 şi (UE) 2016/1.377, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 4 şi 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 şi (UE) 2016/1.377, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2017/373,luând în considerare prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional, în conformitate cu atribuţiile Autorităţii Aeronautice Civile Române prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1
  (1) Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea, supravegherea şi aplicarea normelor ce revin unei asemenea autorităţi în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.032/2011 şi (UE) 2016/1.377, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011.(2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română se asigură că respectă cerinţele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2017/373, referitor la autorităţile competente, inclusiv cele legate de personalul propriu. (3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite proceduri şi instrucţiuni de aviaţie civilă pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a Regulamentului (UE) nr. 2017/373, pe care le publică pe site-ul propriu www.caa.ro
  Articolul 2(1) În calitate de autoritate competentă potrivit art. 1, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate decide aplicarea mijloacelor acceptabile de conformare adoptate de Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei - EASA, pentru conformarea cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 2018/1.139 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei. (2) Aplicarea mijloacelor acceptabile de conformare prevăzute la alin. (1) sau a unor mijloace de conformare alternative se aprobă prin decizie a directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române.
  Articolul 3În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română va reevalua reglementările aeronautice civile care tratează aspecte specifice obiectului şi domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2017/373 şi va înainta Ministerului Transporturilor propuneri de modificare a acestora astfel încât să se elimine toate prevederile contrare sau care se suprapun cerinţelor acestui regulament. Articolul 4Furnizorii de servicii de informare a zborurilor pot să declare că dispun de capacitatea şi de mijloacele necesare pentru a se achita de responsabilităţile asociate serviciilor furnizate, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1.139.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul interimar al transporturilor,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 14 februarie 2019.Nr. 511.-----