Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 74 din 8 februarie 2019privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Neamţ, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 27 februarie 2019Data intrării în vigoare 27-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Neamţ, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Curtea de Conturi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Preşedintele Curţii de Conturi,
  Mihai Busuioc
  Bucureşti, 8 februarie 2019.Nr. 74.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, situat în judeţul Neamţ,
  care se înscrie în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului

  Nr. MFPCodul de clasificaţiePersoana juridică CUIDenumirea imobiluluiAdresaVecinătăţiBaza legalăCaracteristicile tehnice ale imobilului/ Cartea funciarăValoarea înregistrată în contabilitate (lei)
  Se va atribui.8.29.07Statul român - domeniul public administrare Curtea de Conturi CUI 4265922Clădire sediu Camera de Conturi NeamţStr. Petru Movilă nr. 115 C, municipiul Piatra-Neamţ, judeţul NeamţN - parcare - str. Petru Movilă; S - clădire locuinţă;E - clădire locuinţă;V - clădire locuinţăContract de vânzare-cumpărare nr. 6.235/2004Regim de înălţime - D+P+E Suprafaţă construită - 156 mp Suprafaţă teren din acte: 627 mp Suprafaţă teren măsurată: 616 mp CF 57879valoare clădire 1.482.112,00 lei
  valoare teren 169.414,00 lei
  -----