Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 32 din 25 februarie 2019pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorii de ultimă instanţă a căror decizie de desemnare a intrat în vigoare anterior datei de 1 martie 2019, dar care nu au clienţi casnici în portofoliu, şi de către furnizorii de ultimă instanţă a căror decizie de desemnare intră în vigoare ulterior datei de 1 martie 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 26 februarie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1^1), alin. (2) lit. d), ale art. 75 alin. (1) lit. h) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2019, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) şi al art. 9 alin. (1) lit. ac) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă tarifele reglementate de energie electrică aplicate de către furnizorii de ultimă instanţă a căror decizie de desemnare a intrat în vigoare anterior datei de 1 martie 2019, dar care nu au clienţi casnici în portofoliu, şi de către furnizorii de ultimă instanţă a căror decizie de desemnare intră în vigoare ulterior datei de 1 martie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Tarifele reglementate prevăzute în anexă se aplică de către furnizorii prevăzuţi la art. 1, începând cu data de 1 martie 2019, la facturarea consumului de energie electrică activă la locurile de consum ale clienţilor casnici cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice în regim reglementat, aflate în zona de reţea prevăzută în anexă.Articolul 3Tarifele reglementate aplicate de furnizorii de ultimă instanţă, aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu includ taxe sau impozite de tipul certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, accizelor stabilite conform legii, taxei pe valoarea adăugată. Aceste taxe sau impozite vor fi evidenţiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată. Articolul 4În calculul valorii facturii se utilizează tarifele reglementate în forma aprobată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu 5 zecimale. Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea taxei pe valoarea adăugată.
  Articolul 5Furnizorii de ultimă instanţă prevăzuţi la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc aplicarea acestuia.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 martie 2019.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 25 februarie 2019.Nr. 32.ANEXĂTarife reglementate aplicate de către furnizorii de ultimă instanţă a căror decizie de desemnarea intrat în vigoare anterior datei de 1 martie 2019, dar care nu au clienţi casnici în portofoliu,
  şi de către furnizorii de ultimă instanţă a căror decizie de desemnare intră în vigoare ulterior datei de 1 martie 2019 - lei/kWh -

  Nivel tensiuneZonă de reţea
  Oltenia MoldovaDobrogeaBanatMuntenia SudMuntenia NordTransilvania NordTransilvania Sud
  Medie tensiune0,366750,356130,334020,340950,30296
  0,347710,359870,35161
  Joasă tensiune0,478290,480880,457880,446100,412730,464510,460850,45418
  ----