Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 22 din 25 februarie 2019pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 26 februarie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 şi ale art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3^1), ale art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1084 din 20 decembrie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIOperatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 martie 2019.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 25 februarie 2019.Nr. 22.ANEXĂ
  (Anexa la Ordinul nr. 195/2018)Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A., valabile începând cu data de 1.03.2019Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.
  Operator de distribuţie concesionarNivel de tensiuneTarif specific (lei/MWh)
  Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A.IT18,71
  MT37,42
  JT123,86
  -----