Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.125 din 4 februarie 2019pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 26 februarie 2019Data intrării în vigoare 26-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) şi art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul IAnexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIDirecţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, inspectoratele şcolare, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu anul şcolar 2019-2020.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 4 februarie 2019.Nr. 3.125.ANEXĂ
  (Anexa nr. 3 la Ordinul 4.839/2004)CALENDARUL de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu“ - 15 septembrie-25 septembrieEfectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii - 26 septembrie-15 octombrieCentralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 25 septembrie-16 octombrieAfişarea pe internet a listei beneficiarilor - 17 octombrieDepunerea contestaţiilor - 18 octombrie-21 octombrieRezolvarea contestaţiilor - 22 octombrie-25 octombrie
  -----