Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 84 din 15 februarie 2019privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională "NUCLEARELECTRICA" - S.A. - Sucursala "CNE Cernavodă - Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 26 februarie 2019Data intrării în vigoare 26-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se emite autorizaţia de mediu pentru Societatea Naţională „NUCLEARELECTRICA“ - S.A. - Sucursala „CNE Cernavodă - Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă“, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2008 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica“ - S.A. - Sucursala CNE - Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 6 ianuarie 2009, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul sănătăţii,
  Tiberius-Marius Brădăţan,
  secretar de stat
  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Ioan Deneş
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Bucureşti, 15 februarie 2019.Nr. 84.ANEXĂ Deschideți AUTORIZAȚIE DE MEDIUpentru Societatea Naţională"NUCLEARELECTRICA"- S.A. - Sucursala "CNE Cernavodă - Unitatea nr. 1şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă"