Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.184 din 18 februarie 2019privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2019 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 25 februarie 2019Data intrării în vigoare 25-02-2019

  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.830/2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019,în baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2019 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova nominalizează unităţile de învăţământ - centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2019.Articolul 3Lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare, care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2019 - sesiunea iunie-iulie, avizată de directorul general al Direcţiei generale învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, şi lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile sportive internaţionale, care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2019 - sesiunea iunie-iulie, întocmită de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi avizată de directorul instituţiei, sunt aprobate de preşedintele Comisiei Naţionale de Bacalaureat - 2019.Articolul 4(1)
  Preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare se numesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
  (2) Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova stabileşte componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, a comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare.
  Articolul 5Sesiunea specială de bacalaureat 2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat naţional - 2019 potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.830/2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019. Articolul 6Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, conducerea unităţilor de învăţământ - centre de bacalaureat pentru sesiunea specială - 2019 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 18 februarie 2019.Nr. 3.184.ANEXĂCALENDARULsesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2019Sesiunea specială 16 mai - 5 iunie 2019
  16-17 mai 2019Înscrierea candidaţilor la sesiunea specială de examen
  20-21 mai 2019Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
  22 mai 2019Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
  23-24 mai 2019Evaluarea competenţelor digitale - proba D
  27 mai 2019Limba şi literatura română - proba E)a) - proba scrisă
  28 mai 2019Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisă
  29 mai 2019Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d - proba scrisă
  30 mai 2019Limba şi literatura maternă - proba E)b) - proba scrisă
  31 mai 2019Afişarea rezultatelor până la ora 12 Depunerea contestaţiilor (între orele 12-14)
  31 mai-5 iunie 2019Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale
  ----