Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 97 din 19 februarie 2019privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Galaţi, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 25 februarie 2019Data intrării în vigoare 25-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Galaţi, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Curtea de Conturi a României împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Preşedintele Curţii de Conturi,
  Mihai Busuioc
  Bucureşti, 19 februarie 2019.Nr. 97.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, dat în administrarea Curţii de Conturi,
  situat în judeţul Galaţi, care se înscrie în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Nr. MFPCodul de clasificaţiePersoana juridică CUIDenumirea imobiluluiAdresaVecinătăţiBaza legalăCaracteristici tehnice ale imobilului/Cartea funciarăValoarea de înregistrare în contabilitate (lei)
  Se va atribui.8.29.07Statul român, domeniul public Administrare Curtea de Conturi a României CUI 4265922Clădire sediu Camera de Conturi GalaţiBd. Marea Unire nr. 109, municipiul Galaţi, judeţul GalaţiN - teren domeniu public-blocuri locuinţă; S - Bd. Marea Unire; E - teren domeniu public - restaurant „Panoramic“ V - Hotel „Vega“Autorizaţia de construire nr. 6.913/1996 Autorizaţia de construire nr. 788/2001 Proces-verbal de recepţie finală nr. 2.067/2009
  Regim de înălţime- D + P + 6E (etajul 5 şi 6 parţial) Sc - 402 mp Sc măs. - 401,59 mp Sd - 2.661,44 mp CF 107901-C1 GalaţiValoare clădire 7.650.777,66 lei
  -----