Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 96 din 19 februarie 2019pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2019 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, în vederea finanţării proiectului ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul comun de raportare al OCDE ("Sistemul comun de transmitere a datelor")
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 25 februarie 2019Data intrării în vigoare 25-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă plata contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2019 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, în limita echivalentului în lei a sumei totale de 20.000 euro.
  (2) Plata contribuţiei financiare voluntare a României prevăzute la alin. (1) se aprobă în vederea finanţării proiectului ce se realizează de către OCDE - „Sistemul comun de transmitere a datelor“, proiect ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul comun de raportare al OCDE.
  Articolul 2Sumele necesare plăţii contribuţiei financiare voluntare a României prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2019.Articolul 3Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. (1) alin. (1) se calculează pe baza cursului oficial de schimb lei/euro al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 19 februarie 2019.Nr. 96.-----