Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 73 din 8 februarie 2019privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curţii de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2019Data intrării în vigoare 25-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin scoaterea imobilului înscris cu nr. MF 35286 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Curţii de Conturi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii.
  Articolul 2Curtea de Conturi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Preşedintele Curţii de Conturi,
  Mihai Busuioc
  Bucureşti, 8 februarie 2019.Nr. 73.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil situat în judeţul Sibiu, aparţinând domeniului public al statului,
  aflat în administrarea Curţii de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

  Administratorul imobilului CUICurtea de Conturi 4265922

  Codul de clasificaţieNr. MFDenumirea imobiluluiSituaţia juridică Baza legalăAdresaCartea funciară Caracteristicile tehniceValoare de inventar - lei -Temeiul juridic
  8.29.0735286Structuri teritoriale ale RCC-Sibiu Clădire sediuHotărârea Guvernului nr. 96/1994Bd. Victoriei nr. 25 MRJ Sibiu, judeţul Sibiu
  CF 123326 S. teren - 1.134 mp Regim de înălţime: D + P + E CF 123326-C1-U1 Ap I: D + E S. utilă - 352,57 mp CF 123326-C1-U2 Ap II: D + P S. utilă - 307,2 mp0,00Sentinţa civilă nr. 3.286/13.05.1996, pronunţată de Judecătoria Sibiu în Dosarul nr. 399/R/1995, modificată prin Decizia civilă nr. 295/1997, pronunţată de Tribunalul Sibiu în Dosarul nr. 2.962/1996, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.515/2001 a Curţii de Apel Alba Iulia, pronunţată în Dosarul nr. 1.209/1997
  -----