Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 89 din 15 februarie 2019privind schimbarea denumirii Centrului de Geodinamică din subordinea Academiei Române
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 22 februarie 2019Data intrării în vigoare 22-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICCentrul de Geodinamică din subordinea Academiei Române, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 364/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 2 septembrie 1992, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Jean-Luis Calderon nr. 19-21, sectorul 2, îşi schimbă denumirea în Institutul de Geodinamică „Sabba S. Ştefănescu“.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Preşedintele Academiei Române,
  Ioan-Aurel Pop
  Bucureşti, 15 februarie 2019.Nr. 89.-----