Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 27 martie 2018de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 bis din 28 martie 2018Data intrării în vigoare 01-04-2018
  Formă consolidată valabilă la data 28-02-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-02-2019 până la data de 19-05-2019


  Aprobate prin ORDINUL nr. 397/836/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 273 din 28 martie 2018.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 27 martie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 273 bis din 28 martie 2018, la data de 28 Februarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 397/836/2018; ORDINUL nr. 841/1.097/2018; ORDINUL nr. 910/1.161/2018; ORDINUL nr. 1.512/1.546/2018; ORDINUL nr. 1.545/1.560/2018; ORDINUL nr. 273/251/2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.545/1.560/2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1063 din 17 decembrie 2018, termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2019.
  Anexa nr. 1 CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MINIMAL ŞI DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂA. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1.2.