Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 20 aprilie 2005 de organizare şi desfăşurare a programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 9 iunie 2005Data intrării în vigoare 09-06-2005
  Formă consolidată valabilă la data 27-02-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-02-2019 până la data de 24-06-2019


  Aprobate prin ORDINUL nr. 418 din 20 aprilie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 489 din 9 iunie 2005.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 20 aprilie 2005, publicate în Monitorul Oficial nr. 489 din 9 iunie 2005, la data de 27 Februarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 403 din 30 martie 2009; ORDINUL nr. 296 din 8 aprilie 2010; ORDINUL nr. 120 din 15 februarie 2011; ORDINUL nr. 269 din 29 martie 2011; ORDINUL nr. 183 din 28 februarie 2012; ORDINUL nr. 659 din 15 mai 2013; ORDINUL nr. 270 din 7 martie 2014; ORDINUL nr. 959 din 21 august 2014; ORDINUL nr. 179 din 29 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 1.385 din 31 octombrie 2018; ORDINUL nr. 253 din 25 februarie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  1. Atestatele de studii complementare reprezintă finalitatea programelor de pregătire postuniversitară prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului preuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare.2. Programele de atestate de studii complementare, definite ca forme de educaţie medicală continuă a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor, au ca scop dobândirea de noi cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice atât pentru creşterea performanţelor profesionale individuale, cât şi, implicit, a calităţii serviciilor de sănătate acordate populaţiei.3. Programele de studii complementare se organizează de către Ministerul Sănătăţii, sub coordonarea Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în colaborare cu departamentele de învăţământ postuniversitar din instituţiile de învătământ superior de stat sau private cu profil medical, medico-dentar şi farmaceutic uman acreditate sau cu alţi furnizori acreditaţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 899/2002, cu modificările şi completările ulterioare.4. Fiecare program de pregătire în vederea obţinerii atestatului de studii complementare are un responsabil naţional acreditat de conducerea Ministerului Sănătăţii, la propunerea comisiilor sale de specialitate, având şi avizul comisiilor omoloage ale Colegiului Medicilor din România, respectiv Colegiului Medicilor Dentişti din România sau Colegiului Farmaciştilor din România, după caz.5.