Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 418 din 20 aprilie 2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 9 iunie 2005Data intrării în vigoare 09-06-2005
    Formă consolidată valabilă la data 27-02-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-02-2019 până la data de 24-06-2019

    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 418 din 20 aprilie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 489 din 9 iunie 2005, la data de 27 Februarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 403 din 30 martie 2009; ORDINUL nr. 296 din 8 aprilie 2010; ORDINUL nr. 120 din 15 februarie 2011; ORDINUL nr. 269 din 29 martie 2011; ORDINUL nr. 183 din 28 februarie 2012; ORDINUL nr. 659 din 15 mai 2013; ORDINUL nr. 270 din 7 martie 2014; ORDINUL nr. 959 din 21 august 2014; ORDINUL nr. 179 din 29 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 1.385 din 31 octombrie 2018; ORDINUL nr. 253 din 25 februarie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Văzând Referatul Direcţiei de resurse umane şi dezvoltare profesională nr. M.C. 5.068 din 20 aprilie 2005,
    în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi ale Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Catalogul naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, prevăzut în anexele nr. I-V care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Se aprobă Normele metodologice de organizare şi desfăşurare a programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, prevăzute în anexa nr. VI, precum şi în anexele nr. VII-IX care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3