Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.612 din 28 iunie 2018pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 29 iunie 2018Data intrării în vigoare 01-07-2018
  Formă consolidată valabilă la data 27-02-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-02-2019 până la data de 09-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.612 din 28 iunie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 544 din 29 iunie 2018, la data de 27 Februarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.148 din 17 decembrie 2018; ORDINUL nr. 452 din 25 februarie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul dispoziţiilor art. 163 alin. (2), art. 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 771.635 din 28.06.2018, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!