Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2019privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului a disponibilităţilor prevăzute la art. 57 şi 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2019Data intrării în vigoare 11-02-2019


    Aprobate prin Ordinul nr. 1.386 din 7 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 104 din 11 februarie 2019.
    Articolul 1(1) Disponibilităţile provenite din încasarea veniturilor aferente contribuţiilor stabilite conform prevederilor art. 367 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate la data de 31 decembrie 2018 în excedentul bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii, înfiinţată pe lângă Ministerul Sănătăţii, se virează de către Ministerul Sănătăţii din contul 80.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală“ în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.41.08.00 „Disponibil din excedentele anilor precedenţi ale instituţiilor reorganizate“, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Sănătăţii, până la data de 15 februarie 2019.(2) Sumele care fac obiectul transferului către bugetul de stat conform prevederilor alin. (1) se determină ca diferenţă între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate pentru activităţile care s-au finanţat potrivit legii din contribuţiile prevăzute la art. 367 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2(1) Disponibilităţile provenite din încasarea veniturilor aferente cotei de 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigarete, ţigări şi băuturi alcoolice, existente la data de 31 decembrie 2018 în excedentul bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii, înfiinţată pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului, se virează de către Ministerul Tineretului şi Sportului din contul 80.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică centrală“ în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.41.08.00 „Disponibil din excedentele anilor precedenţi ale instituţiilor reorganizate“, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Tineretului şi Sportului, până la data de 15 februarie 2019.(2) Face obiectul transferului către bugetul de stat excedentul bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului înregistrat la finele anului 2018 provenit din cota prevăzută la alin. (1).----