Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.841 din 1 noiembrie 2018privind declasarea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casa Săulescu, situat la adresa poştală str. George Enescu nr. 38, sectorul 1, municipiul Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-18702
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2019Data intrării în vigoare 11-02-2019

  Având în vedere Referatul nr. 2.348 din 13 iunie 2017 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric Casa Săulescu, situat în str. George Enescu nr. 38, sectorul 1, municipiul Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-18702,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (4) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:Articolul 1Se declasează din Lista monumentelor istorice monumentul istoric Casa Săulescu, situat la adresa poştală str. George Enescu nr. 38, sectorul 1, municipiul Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-18702. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  Bucureşti, 1 noiembrie 2018.Nr. 2.841.-----