Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 12 din 8 februarie 2019privind modificarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2019Data intrării în vigoare 08-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 28 lit. b^1),art. 76 alin. (3) şi art. 79 alin. (7) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 lit. d) şi e) şi art. 21 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul IMetodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 21 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.
  La articolul 4 alineatul (2), semnificaţiile termenilor specifici „Preţ de referinţă pentru energia electrică“ şi „Preţ reglementat pentru energia electrică“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  „Preţ de referinţă pentru energia electricăpreţul energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE şi utilizat pentru realizarea de către ANRE a analizelor de ante-supracompensare şi de supracompensare prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu modificările şi completările ulterioare
  Preţ reglementat pentru energia electricăpreţul energiei electrice aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, în baza art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, utilizat pentru vânzarea energiei electrice prin contracte reglementate“
  2. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 47Preţul reglementat pentru energia electrică produsă în centrale de cogenerare de înaltă eficienţă este stabilit la nivelul a 90% din preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice realizat pe PZU şi pe PI, după cum urmează:(i) pentru semestrul I al anului următor, ca medie ponderată a preţurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A. pentru o perioadă de 12 luni cuprinsă între 1 septembrie anul precedent şi 31 august anul curent;(ii) pentru semestrul II al anului curent, ca medie ponderată a preţurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale «OPCOM» - S.A. pentru o perioadă de 12 luni cuprinsă între 1 mai anul precedent şi 30 aprilie anul curent.
  3. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 48Preţul reglementat al energiei electrice produse în centrale de cogenerare de înaltă eficienţă se aprobă semestrial prin ordin al preşedintelui ANRE până la data de 15 octombrie, pentru semestrul I al anului următor, respectiv până la data de 15 iunie pentru semestrul II al anului curent.4. La articolul 51, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Solicitarea prevăzută la alin. (3) va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: declaraţie pe propria răspundere privind stadiul amortizării centralei în anul pentru care se solicită bonus, tipul combustibilului majoritar care se va utiliza în anul pentru care se solicită bonus, precum şi declaraţia producătorilor privind livrarea energiei termice în SACET, dacă este cazul .
  Articolul IIPentru preţul reglementat al energiei electrice produse în centrale de cogenerare de înaltă eficienţă pentru perioada martie-iunie 2019, prin derogare de la prevederile art. 47 pct. (i) şi art. 48 din Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezentul ordin, se aplică următoarele reguli:1. Preţul reglementat pentru energia electrică este stabilit la nivelul a 90% din preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice realizat pe PZU şi pe PI de energie electrică, ca medie ponderată a preţurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. pentru perioada cuprinsă între 1 februarie 2018 şi 31 ianuarie 2019.2. Preţul reglementat al energiei electrice se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi intră în vigoare la data de 1 martie 2019. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 8 februarie 2019.Nr. 12.-----