Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 670 din 1 februarie 2019privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute sau avute sub control de persoana desemnată Nader Kalai
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019Data intrării în vigoare 08-02-2019

  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile:– Deciziei 2019/87/PESC a Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei;– Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.856/2011*) pentru aprobarea Procedurii privind emiterea ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale sau de revocare a măsurii dispuse, cu modificările şi completările ulterioare;*) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.856/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  – Regulamentului (UE) 2019/85 din 21.01.2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria, potrivit căruia cetăţeanul sirian Nader Qalei (alias Kalai, Kalei) a fost introdus în lista persoanelor pentru care se aplică măsuri restrictive, respectiv în anexa II, poziţia 274, la Regulamentul (UE) nr. 36/2012,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute sau avute sub control de persoana desemnată Nader Kalai, având calitatea de asociat şi administrator la S.C. PENDELUM - S.R.L. (CUI 17620791) şi la S.C. DOMICILUM - S.R.L. (CUI 17692801), astfel:– 5 părţi sociale, în valoare totală de 46.250 lei, echivalentul a 17.789 USD, reprezentând 25% din capitalul social al S.C. PENDELUM - S.R.L. (CUI 17620791);– 25 părţi sociale, în valoare totală de 92.500 lei, echivalentul a 35.577 USD, reprezentând 50% din capitalul social al S.C. DOMICILUM - S.R.L. (CUI 17692801);– orice alte fonduri sau resurse economice deţinute de S.C. PENDELUM - S.R.L. (CUI 17620791) şi de S.C. DOMICILUM - S.R.L. (CUI 17692801).
  Articolul 2Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 1 februarie 2019.Nr. 670.-----