Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 128 din 31 ianuarie 2019privind modificarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019Data intrării în vigoare 08-02-2019

  Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Direcţia generală gestionare, evaluare şi concesionare, resurse/rezerve petroliere cu nr. 200.034 din 23.01.2019,în temeiul art. 2 lit. e) şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:Articolul IInstrucţiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 4 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.
  Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:Anexa nr. 1la instrucţiunile tehniceLISTAcuprinzând tarifele percepute de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru actele eliberate în domeniul petrolier
  Nr. crt.Denumirea actuluiTariful (lei)
  a.Avize şi aprobări*)
  a.1Clasa A. Acte de complexitate redusă3.173
  a.2Clasa B. Acte de complexitate medie4.778
  a.3Clasa C. Acte de complexitate ridicată
  6.384
  b.Aviz pentru programul anual de dezvoltare a exploatării**)
  b.1Categoria A3.173
  b.2Categoria B4.778
  b.3Categoria C6.384
  b.4Categoria D7.970
  c.Aviz pentru modificarea programului anual de dezvoltare a exploatării3.173
  d.Aprobarea programului anual de dezvoltare, reabilitare, modernizare a Sistemului naţional de transport al petrolului şi terminalului petrolier
  6.384
  e.Avizarea programului anual al activităţii de transport/avizarea pentru dezactivarea unor porţiuni din:15.941
  - Sistemul naţional de transport al gazelor;
  -Sistemul naţional de transport al ţiţeiului;
  -Terminalul petrolier.
  f.Avizarea studiilor pentru consumuri tehnologice din instalaţii proprii15.941
  g.Avizarea consumurilor tehnologice lunare7.970
  h.Documente de verificare şi înregistrare eliberate ca urmare a analizei documentaţiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de petrol - emitere încheieri**)
  h.1Categoria A12.768
  h.2Categoria B
  15.941
  h.3Categoria C20.719
  h.4Categoria D27.104
  i.Acorduri petroliere15.941
  *) Conform încadrărilor din anexa nr. 2 la instrucţiunile tehnice. **) Conform încadrărilor din anexa nr. 3 la instrucţiunile tehnice.
  2. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:Anexa nr. 4
  la instrucţiunile tehniceLISTAcuprinzând tarifele percepute de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru eliberarea certificatelor de atestare a competenţei tehnice în domeniul petrolier
  ÎncadrareaActivităţile atestateTariful (lei)
  IAtestarea persoanelor juridice:
  I/1- execuţia, conducerea/coordonarea şi expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale8.460
  I/2- elaborarea/expertizarea documentaţiilor geologice, tehnice şi tehnico-economice pentru operaţiuni petroliere6.698
  I/3- efectuarea lucrărilor de teren şi de laborator
  5.092
  IIAtestarea persoanelor fizice:
  II/1- atestarea ca expert3.368
  II/2- atestarea ca specialist1.763
  3. Anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:Anexa nr. 5la instrucţiunile tehniceLISTAcuprinzând taxele pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii
  din fondul geologic naţional referitoare la resursele de petrol

  Nr. crt.Tipul de dateUnitatea de măsurăTaxa**) (lei)
  1.Documentaţii geologice şi geofizice*), pachete de datebuc.
  1.AClasa A39.167
  1.BClasa B58.751
  1.CClasa C78.334
  2.Coloane stratigraficekm783
  3.Secţiuni geologice şi paralelizări ale diagrafiilor geofizicekm392
  4.Hărţi geologicekmp588
  5.Hărţi specifice (isobate, isopachite, rezerve, geofizice etc.)kmp235
  6.Hărţi cu amplasarea sondelor şi localizarea profilelor seismicekmp
  118
  7.Profile seismice
  - onshorekm392
  - offshorekm235
  7.1.Date seismice 3Dkmp1.567
  - onshore, offshore
  8.Diagrafii geofizice de sondă
  - standardbuc.3.133
  - complexe
  buc.5.875
  9.Buletine de analiză de laboratorparametru20
  10.Carote, probekg3.917
  11.Consultare dateoră/specialist2.350
  *) Încadrarea în clase de complexitate se face conform anexei nr. 3 la Instrucţiunile tehnice.**) Taxele menţionate corespund unor date şi informaţii mai noi de 10 ani. Pentru date cu o vechime mai mare de 10 ani taxele se reduc astfel:a) 20%, pentru date şi informaţii cu o vechime de 10-20 de ani;b)
  30%, pentru date şi informaţii cu o vechime de 20-40 de ani;
  c) 40%, pentru date şi informaţii cu o vechime mai mare de 40 de ani.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 31 ianuarie 2019.Nr. 128.-----