Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 124 din 1 februarie 2019pentru modificarea şi completarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.149/2007
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019Data intrării în vigoare 08-02-2019

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. SP 1.071 din 30 ianuarie 2019, având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul INormele privind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.149/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 4 iulie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Activitatea de recoltare a probelor de sânge la nivelul punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor prevăzute la alin. (2) se desfăşoară în cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară şi/sau programele de screening derulate de Ministerul Sănătăţii.2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, înfiinţate conform prezentului ordin, îşi încetează valabilitatea la încheierea perioadei de derulare a Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară sau a programelor de screening derulate de Ministerul Sănătăţii.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 1 februarie 2019.Nr. 124.----