Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 februarie 2019privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019Data intrării în vigoare 08-02-2019

  În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Gherman Dumitru, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru industrii şi servicii, în calitate de membru, în locul domnului deputat Petric Octavian;
  – domnul deputat Babuş Radu, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de membru, în locul domnului deputat Pop Georgian;– domnul deputat Georgescu Nicolae, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de membru, în locul domnului deputat Mocioalcă Ion;– doamna deputat Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru transporturi şi infrastructură la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în calitate de membru;– doamna deputat Dobrică Ionela Viorela, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru transporturi şi infrastructură, în calitate de membru;– doamna deputat Jivan Luminiţa-Maria, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  Bucureşti, 6 februarie 2019.Nr. 2.-----