Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 februarie 2019pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2019Data intrării în vigoare 08-02-2019

  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. XVIII - Componenţa Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, domnul senator Diaconescu Renică - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - iese din componenţa comisiei.
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 6 februarie 2019.Nr. 3.-----