Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 25 din 11 ianuarie 2019pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.130/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 7 februarie 2019Data intrării în vigoare 07-02-2019

  În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.130/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 1 noiembrie 2018, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins: t)
  unitatea administrativ-teritorială Trifeşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 7, 9, 11, 49, 51, 52, 70, 86, 87, 96, 97, 98, 115, 119, 120 şi 122;
  2. Anexa nr. 20 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 11 ianuarie 2019.Nr. 25.ANEXĂ(Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 1.130/2018)
  -----