Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 9 din 17 ianuarie 2019privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale "Conducta Ţărmul Mării Negre-Podişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 7 februarie 2019Data intrării în vigoare 07-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă lista terenurilor agricole situate în extravilan, redată în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conducta Ţărmul Mării Negre-Podişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră“.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  Iulian Robert Tudorache,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Valer-Daniel Breaz
  Bucureşti, 17 ianuarie 2019.Nr. 9.-----