Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.08.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 11 din 6 februarie 2019pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 6 februarie 2019Data intrării în vigoare 06-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1^1), alin. (2) lit. c), d) şi f), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 57 alin. (6), art. 75 alin. (1) lit. c), d) şi h), art. 76 alin. (1), (3) şi (5), art. 77, 78, art. 79 alin. (1), (2), (3) şi alin. (4) lit. a), b), c), d),alin. (5) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi ac) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Clienţii casnici care au încheiat, pentru un loc de consum, un contract negociat cu un furnizor de energie electrică care nu este desemnat furnizor de ultimă instanţă pot încheia un contract reglementat numai cu furnizorul de ultimă instanţă obligat din zona de reţea în care se află locul de consum.Articolul 3Pentru un loc de consum nou clientul casnic poate încheia un contract reglementat numai cu furnizorul de ultimă instanţă obligat din zona de reţea în care se află locul de consum.Articolul 4Clienţii casnici care au încheiat pentru un loc de consum un contract negociat cu un furnizor de energie electrică care este desemnat furnizor de ultimă instanţă în zona de reţea în care se află locul de consum pot încheia un contract reglementat numai cu acesta.
  Articolul 5(1) În cazul furnizorului de ultimă instanţă opţional, desemnat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, discountul utilizat la avizarea preţului pentru serviciul universal pentru perioada 1 martie 2019-30 iunie 2019 este cel prevăzut în decizia de desemnare.(2) Furnizorul de ultimă instanţă opţional care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) poate să refuze solicitările de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice transmise de clienţii noncasnici care beneficiază de serviciul universal, motivat de modificarea preţului de referinţă care a stat la baza ofertei cu preţ transmisă în vederea desemnării ca furnizor de ultimă instanţă opţional.(3) Furnizorul de ultimă instanţă opţional care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) poate să refuze solicitările de încheiere a contractelor reglementate transmise de clienţii casnici în regim concurenţial, aflaţi în portofoliul operatorului economic care are şi această calitate, motivat de faptul că tarifele reglementate au fost introduse ulterior desemnării acestuia în calitate de furnizor de ultimă instanţă opţional şi nu au fost avute în vedere în procesul de desemnare.(4) Prin excepţie de la prevederile art. 4 în cazul prevăzut la alin. (3) clienţii casnici în regim concurenţial, aflaţi în portofoliul operatorului economic care are şi calitatea de furnizor de ultimă instanţă opţional, pot încheia un contract reglementat cu furnizorul de ultimă instanţă obligat din zona de reţea în care se află locul de consum.Articolul 6
  În perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022 consumul de energie electrică al clienţilor casnici care au încheiate contracte reglementate cu furnizorii de ultimă instanţă va fi facturat la tarife reglementate aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali.
  Articolul 7Furnizorii desemnaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru a presta serviciile de furnizare de ultimă instanţă şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 21 martie 2018.Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 6 februarie 2019.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 6 februarie 2019.Nr. 11.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!