Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROGRAM din 30 ianuarie 2019de pregătire profesională continuă aferent anului 2019
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2019Data intrării în vigoare 06-02-2019


  Aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale1.
  Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.
  2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, respectiv: consultanţi fiscali activi, consultanţi fiscali inactivi şi consultanţi fiscali asistenţi.3. Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 se va desfăşura, în principal, sub formă de:– cursuri de pregătire profesională la sală (teorie şi aplicaţii pe studii de caz);– cursuri online.Programul va fi completat prin organizarea de forumuri, conferinţe, seminare şi workshopuri pe teme de fiscalitate internă şi internaţională. 5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 prevede pentru consultanţii fiscali activi şi pentru consultanţii fiscali asistenţi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi, un număr de 15 ore de pregătire profesională.
  6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.7. În situaţia în care consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestor calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.8. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la forumuri, conferinţe, seminare şi workshopuri, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, organizate de Camera Consultanţilor Fiscali, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2019.9. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2019.10. Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2019.11. Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2019.
  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sălile de curs, aferent anului 20191. Programul de pregătire profesională continuă în sălile de curs aferent anului 2019 este structurat pe module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.2. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.3. Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module, care totalizează 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 sub formă de cursuri la sală este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.4. Înscrierea membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor. 5. Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 va fi anunţată în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.6. Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul cursanţilor înscrişi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfăşurare a cursurilor.
  7. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe la acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 în oricare dintre centrele zonale programate.8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată în liste de prezenţă.9. Direcţia de învăţământ va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire şi pe judeţele de reşedinţă ale membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.
  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă sub formă de cursuri online, aferent anului 2019Tematica cursurilor de pregătire profesională în sistem online va fi stabilită pe parcursul desfăşurării Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, în funcţie de necesităţile şi cerinţele intervenite.Anexa nr. 1la programPROGRAMUL
  de pregătire profesională continuă în sălile de curs*), aferent anului 2019

  SpecificareTemaForma de pregătireNr. ore
  Modul I (MI)Taxa pe valoarea adăugatăTeorie şi aplicaţii pe studii de caz3
  Modul II (MII)Accizele şi alte taxe specialeTeorie şi aplicaţii pe studii de caz2
  Modul III (MIII)Impozitul pe venitTeorie şi aplicaţii pe studii de caz2
  Modul IV (MIV)
  Contribuţii sociale obligatoriiTeorie şi aplicaţii pe studii de caz2
  Modul V (MV)Procedura fiscalăTeorie şi aplicaţii pe studii de caz3
  Modul VI (MVI)Drept societar şi contracte comercialeTeorie şi aplicaţii pe studii de caz3
  Modul VII (MVII)Taxa pe valoarea adăugatăTeorie şi aplicaţii pe studii de caz3
  Modul VIII (MVIII)Impozitul pe profitTeorie şi aplicaţii pe studii de caz3
  Modul IX (MIX)
  Impozitul pe veniturile nerezidenţilorTeorie şi aplicaţii pe studii de caz2
  Modul X (MX)Impozitele şi taxele localeTeorie şi aplicaţii pe studii de caz2
  Modul XI (MXI)Reglementări contabileTeorie şi aplicaţii pe studii de caz3
  Modul XII (MXII)Preţuri de transfer/Taxe vamaleTeorie şi aplicaţii pe studii de caz2
  *) Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile apărute.
  Anexa nr. 2la programCALENDARULacţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 - în săli de curs
  Centrul de pregătireModule de pregătire profesionalăPerioada de desfăşurare
  BucureştiMI, MII, MIII, MIV, MV, MVI15-17 martie
  MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII17-19 mai
  MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI13-15 septembrie
  MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII18-20 octombrie
  BraşovMI, MII, MIII, MIV, MV, MVI4-6 octombrie
  Cluj-NapocaMI, MII, MIII, MIV, MV, MVI10-12 mai
  ConstanţaMVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII7-9 iunie
  CraiovaMI, MII, MIII, MIV, MV, MVI5-7 aprilie
  IaşiMVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII29-31 martie
  TimişoaraMVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII27-29 septembrie
  -----