Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 2 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2019Data intrării în vigoare 06-02-2019

  În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 30 ianuarie 2019, h o t ă r ă ş t e:Articolul 1Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
  Dan Manolescu
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 2.ANEXĂ
  Deschideți PROGRAMde pregătire profesională continuă aferent anului 2019