Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2019Data intrării în vigoare 06-02-2019

  În baza prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 30 ianuarie 2019, hotărăşte:Articolul 1În anul 2019, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum şi cuantumul taxei pentru interviu - în cazurile prevăzute de lege - sunt în valoare de 500 lei.
  Articolul 2Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.Articolul 3Direcţia de servicii generale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

  Dan Manolescu
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 1.-----