Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 40 din 30 ianuarie 2019pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2019Data intrării în vigoare 06-02-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexele nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei*) la prezenta hotărâre.*) Anexa nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificată potrivit legii.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Mihai Dan Chirică,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  Ionel-Sorinel Vasilca
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 40.----