Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 39 din 30 ianuarie 2019pentru aprobarea listei celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2019Data intrării în vigoare 06-02-2019

  În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2018/32 al Comisiei din 28 septembrie 2017 de completare a Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la terminologia standardizată a Uniunii aplicabilă celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plăţi,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Marius Pîrvu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 39.ANEXĂLista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi
  TermenDefiniţie
  1. Administrarea contuluiFurnizorul contului administrează contul în scopul utilizării de către client.
  2. Furnizarea unui card de debitFurnizorul contului furnizează un card de plată asociat contului clientului. Suma fiecărei tranzacţii efectuate prin card este luată total sau parţial din contul clientului.
  3. Furnizarea unui card de creditFurnizorul contului furnizează un card de plată conectat la contul de plăţi al clientului. Suma totală a tranzacţiilor efectuate prin card într-o perioadă convenită este luată total sau parţial din contul de plăţi al clientului la o dată convenită. Un contract de credit între furnizor şi client stabileşte dacă clientul trebuie să plătească dobândă pentru împrumut.
  4. Descoperitul de contFurnizorul contului şi clientul convin în prealabil că clientul poate împrumuta bani atunci când nu mai există bani pe cont. Acordul stabileşte suma maximă care poate fi împrumutată şi dacă există taxe şi dobânzi care trebuie achitate de client.
  5. Transfer creditFurnizorul contului transferă bani, în baza unei instrucţiuni date de client, din contul clientului în alt cont.
  6. Ordine de plată programatăFurnizorul contului efectuează transferuri regulate, în baza unei instrucţiuni date de client, a unei sume fixe de bani din contul clientului în alt cont.
  7. Debitare directăClientul autorizează o altă persoană (destinatarul) să dea o instrucţiune furnizorului contului să transfere bani din contul clientului către acel destinatar. Furnizorul contului transferă apoi destinatarului banii la o dată sau la date convenite de client şi de destinatar. Suma respectivă poate varia.
  8. Retrageri de numerarClientul retrage numerar din contul clientului.
  9. Depuneri de numerarDepunere numerar în contul clientului
  10. Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii Furnizorul contului încasează bani pentru un client al băncii dintr-un cont deschis la alt prestator de servicii de plată, în baza instrucţiunilor acestuia din urmă.
  11. Internet banking Furnizorul oferă un serviciu cu ajutorul căruia se accesează informaţii despre cont, se vizualizează extrasul de cont, se iniţiază transferuri, se setează mandate de debitare directă etc. prin intermediul internetului.
  12. Mobile bankingFurnizorul oferă un serviciu, prin intermediul telefonului personal, cu ajutorul căruia se accesează informaţii despre cont, se vizualizează extrasul de cont, se iniţiază transferuri, se setează mandate de debitare directă etc.
  13. Înlocuire dispozitiv tokenOferirea de către furnizor a unui alt dispozitiv token în cazul pierderii/distrugerii/furtului dispozitivului token iniţial
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!