Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 7 din 30 ianuarie 2019pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2019Data intrării în vigoare 06-02-2019

  Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d^1) şi ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul IRegulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorului cuprins:(2)
  Proiectarea şi execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, prevăzut/prevăzute în acordul de acces menţionat la alin. (1), se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament, cu acordul operatorului/ operatorilor economic/economici autorizat/autorizaţi ANRE cu care OSD a încheiat contractul/contractele de proiectare şi/sau execuţie a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM; pentru situaţia în care, până la intrarea în vigoare a prevederilor prezentului regulament, contractul de racordare a fost încheiat, tariful de racordare rămâne cel stabilit prin acest contract.
  Articolul IIOperatorii de distribuţie a gazelor naturale, operatorii economici autorizaţi şi verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 7.----